Artikel 3: To Play or Not to Play—That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish Preschools av Agneta Ljung-Djärf

Artikelkommentar 3:2

Studiens, som denna artikel refererar till, resultat blir mycket intressant då jag i det första inlägget valde att diskutera kring olika pedagogiska perspektiv och grundsyner som är viktiga för hur man ser på datorn och/eller IKT. Då utmanade jag diskrepansen mellan det perspektiv som forskaren anlägger och det perspektiv som pedagogerna bär på samt vad detta kan göra för ett resultat av studier likt denna. I den här studien visar resultatet att vilken typ av undervisning som dominerar på förskolorna har stor betydelse för hur praxisen kring IKT och datoranvändandet utformas. De olika miljöerna gav helt olika möjligheter för barn att lära om och från datorn, enligt Ljung-Djaärf. Jag vill använda detta resultat för att återknyta till föregående artikel tänker jag att den undervisning som dominerar på förskolan är ett direkt resultat av den pedagogiska grundsyn som personalen bär på. Och den pedagogiska grundsynen personalen bär på återspeglas även i den diskurs som uppstår kring praktiken, vilket är den aktivitet som även sätter ramarna för hur praxisen faktiskt utformas. Vad tror ni om detta?
Nedan försöker jag knyta ihop mina tankar i den förra artikeln genom att generalisera resultaten i studien på mitt mer övergripande resonemang om pedagogiska grundsyner.

Studien synliggjorde dessa kopplingar:
(Samtliga kommentarer inom paranteserna är författarens egna kommentarer och försök att knyta ihop de båda kommentarerna som refererar till artikeln.)

  • Med ett vårdande perspektiv utformas en skyddande praxis. Här blir datorn en underhållande aktivitet. Den sysselsätter barnen och lär dem att turas om. Men de skall ej spendera för mycket tid vid datorn. (För att relatera till en tidigare artikelkommentar så skulle jag vilja hävda att detta är lite av ”dumburken-perspektivet).
  • Med ett omhändertagande perspektiv utformas en stödjande praxis. Här står den sociala interaktionen kring och med datorn i fokus. Social kompetens, ansvar, initiativtagande och att komma överens står högt upp på kunskapslistan vid datoraktiviteter. (För att återkoppla till min första kommentar på denna artikel tänker jag att detta liknar ett sociokulturellt perspektivbärande.)
  • Med en undervisande praxis utformas en handledande praxis. Här är datorn en viktig del av inlärningen och utlärningen. Tankarna om att uppfylla de politiska målen om social jämlikhet återspeglas och datorn används för att möta elevernas individuella behov. (Jag återkopplar åter igen till mitt förra inlägg om denna artikel och menar att det behavioristiska perspektivet är synligt här. Datorn används för att möta individerna, de kan arbeta mer självständigt vilket är önskvärt för att individualisera utbildningen.)

 

Ann Hultman Jakobssons kommentar på:
Ljung-Djärf. Agneta, To Play or not to Play – That Is the Question: Computer Use
Within Three Swedish Preschools’, Early Education & Development, 19:2, 2008, s. 330-339

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 kommentarer

  1. gellabella skriver:

    Hmmm… Jag tror också att ens pedagogiska grundsyn ligger till grund för hur man arbetar i praktiken. Har du något favoritperspektiv?

    Gilla

  2. hultmans skriver:

    Tja, i teorin så är jag nog sociokulturell men i praktiken så tror jag att man skall vara mångdimensionell! Att vara extrem åt något håll är, enligt mig, aldrig bra. Jag gillar båda tänken som jag kopplar till det sociokulturella och det som jag kopplar till det behavioristiska ovan.
    Jag tror att det mesta i livet är situationsbundet. Här och nu – där och sen. Vilka elever har vi? Vad passar dem bäst? Vad passar mig bäst just nu? Ja, typ så. Du då?

    Gilla

  3. gella skriver:

    Samma här. Jag tror det är lite risky att fastna för mkt vid ett, då kan man nog bli lite fartblind… Samtidigt får det förmodligen inte bli för spretigt heller… Men med en medvetenhet om var man står så kanske man kan hitta nån vettig balans…?

    Gilla

    1. hultmans skriver:

      Jag tänker olika vid olika tillfällen. Interaktionistiskt …

      Gilla

  4. gellabella skriver:

    Absolut, och kontextuellt. 😉

    Gilla

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s