Nu händer det! Idé går till handling. Intresserade, engagerade, aktiva skolspråkrör organiserar sig. På en dag har 12! personer skrivit upp sig på listan för att träffas afk och diskutera hur vi kan utveckla skolan hållbart.

Men hur skall man börja en sådan stor ambition?

Jag tänker; med en brainstorm.
När man brainstormar är ingen idé för stor eller för liten. Ingen idé är för smart eller för dum. Det finns sällan ett mer kreativt forum än så.

När man brainstormar är allt öppet för ifrågasättande. Allt får vändas och vridas på, ingenting är heligt. Och framför allt – ingenting förutsätts fortsätta vara som det är bara för att det alltid varit så!

Så jag tänkte öppna fördämningen här och nu. Jag tänkte slänga upp alla mina galna idéer på bordet – öppna för att ifrågasättas, testas och granskas i sömmarna. För mig börjar det här, och nu, den nya skolan där folket på golvet får höras!

1. Lärare behöver inte längre betygsätta.
När vi skall lätta arbetsbördan tycker jag att det är betygsättningen som skall plockas bort från lärarnas agenda. Inte skriftliga omdömen. Skriftliga omdömen skall vara detsamma som den formativa bedömningen som sker kontinuerligt i undervisningen. Det skall finnas mallar att tillgå (om man vill) och goda stödmaterial från Skolverket på hur detta kan utformas.
Betyg har inte i sig med lärande att göra. Det har med sortering att göra. Hitta ett system för hur tjänstemän kan betygsätta utifrån lärares samlade bedömning! Vi bedömer ämnesområden och sätter ut hur väl ämnesområdet/förmågorna avklarats. Den samlade bedömningen får tjänstemännen göra! Och dessa betyg kommer först på högstadiet!

2. Varje lektionstimme vi skall hålla matchas med lika många minuter för förberedelse, reflektion och efterarbete!
Jag har inte själv mätt ut exakt hur lång tid som är rimligt här men vi skall helt enkelt mäta ut det och ställa krav! Vi behöver tid för detta för att kunna utnyttja den tid vi har, istället för att lägga in mer undervisningstid!

3. Sänk barngrupperna!
En lärare på 20 elever är tillräckligt! Kvalitén försvinner annars! Politiker vill ge generellt mer tid till alla elever. Resultatet av det blir att de ”duktiga” eleverna måste få mer extramaterial och de elever som har det svårt får fortsätta sitta och räcka upp händerna. Fler lärare per elever är det enda vettiga, så vi kan utmana de som behöver utmanas och hinna ge extra hjälp till de som behöver mer hjälp!

4. Lärarordination
Miljöpartiet har ett förslag som innebär att en lärare skall kunna säga att en elev behöver extra hjälp, precis som en läkare kan ordinera medicinsk hjälp. Det är ett bra förslag som stärker lärarnas roll och hjälper elever att få snabbare stöd!

5. Renodla läraryrket
Lärare skall undervisa. Men vi behöver göra mer i skolan. Vi behöver personal som kan konflikthantera, rastvakta och matvakta. Öppna upp för en mer handhållande yrkesgrupp i skolan, som specialiserar sig på social utveckling.

6. Glöm fler Nationella Prov
Vi behöver sätta oss ber och fundera på vad syftet med dessa prov egentligen är, vad vi mäter och väga arbetet och kostnaden mot vad det ger. Hur många NP är vi eg. i behov av?

7. Sortera i rektorsrollen
En chef som är pedagogisk ledare. En som har hand om ekonomi. Rollerna är svåra att få ihop och det är svårt att hinna med båda delarna! Det blir för tungt!

8. Krav på att rektorerna har pedagogisk utbildning!

9. Krav på att utbildningsministern har pedagogisk utbildning!

10. Stärk lärarrollen i förhållande till föräldrar. Och stärk hemmens koppling till skolan.
Vi måste vara tydliga med att föräldrar är ansvariga för sina barn hela dagen! Samarbete mellan hem och skola är viktigt. Föräldrar måste samverka med skolan när det krävs!

11. Stärk betydelsen av att rektorer skall grunda pedagogiska beslut på forskning
Inser att denna är knepig…. Jag vill mest få fram att en chef inte skall kunna köra över sina anställda i diskussioner för att chefen ”tycker” så. Till exempel vid val av material, fokusområden, testmaterial etc. Vet inte riktigt hur man skall formulera det …

Jag hade fler punkter, men jag kommer inte på dem nu 😀

Så, låt diskussionerna rulla 😉

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s