En stor del av att hjälpa eleverna att finna motivationen är att hjälpa dem hitta sina ”varför” – varför de ska göra det som ska göras. Utan att förstå anledningen till det man gör är det svårt att finna motivation för oss allra flesta, även för oss som inte är elever. Och det här vet vi. Det är ingen väl bevarad hemlighet, även om det kan vara svårt.

Som pedagog måste jag också fundera över varför jag gör det jag gör. Det hjälper mig hitta motivationen i mitt arbete, men här finns också en annan dimension. Jag måste veta varför jag gör som jag gör för att vara säker på att vad jag gör faktiskt bidrar till syftet. Om jag inte undrar varför så kan det rent utav börja motverka syftet.

Så är det med den skolpolitik som förs idag. Politikerna har för länge sedan slutat fråga sig varför de gör som de gör. En del mycket konkreta varför-svar finns så klart, som ”För att annars har vi inte råd.” etc. Men nu pratar jag om visionerna. Vilka visioner har våra politiker med skolan egentligen? Jag har svårt att tro att visionen är att spara pengar…

När jag står med läroplanen i handen, som införts av våra politiker och i allra högsta grad innehåller många vad, undrar jag ofta varför jag ska göra mycket av det som står där. Jag undrar varför en del av det som står där ens är viktigt. Det gäller även politiska hur-beslut.

Lgr11 innehåller också en del visioner. Visionerna är bra! En del kan konkretiseras mer. Men mellan dessa visioner och läroplanens ”vad” verkar ”Varför?” ha tappats bort. Som att jag skulle vilja bli clown och så går jag cirkusskola, men jag kommer ut som en missnöjd jonglör. Jag ville ju inte bli jonglör, men eftersom jag bara tränade på att jonglera var det precis vad jag blev. Och jag tränade ju på att jonglera eftersom att det också kan vara bra om man vill jobba på cirkus och jag hade inte råd md den röda näsan. Fast… min vision var ju inte att jobba på cirkus, det var ju att bli clown.

Och om vi kliver utanför Lgr11 och tittar på det skolpolitiska spelet som pågår, ser vi snabbt att det handlar om att lappa och laga ett befintligt system. Det handlar ibland om betygen. Betygsdiskussionen blir mycket tydlig. Betygen ska vi ha för att resultatuppfölja. Resultatuppfölja ska vi göra för att vara säkra på att eleverna klarar kraven, vara säkra på att det är rätt undervisning som sker. Och det blir viktigare för att så många elever inte klarar kraven. Men ingen frågar sig vad det är eleverna inte klarar och om det över huvudtaget är viktigt. Ingen frågar sig heller om vi mäter kunskaper som är relevanta för våra visioner. Är kunskaperna vi mäter relevanta för att eleven skall klara sig bra i vårt samhälle? Är kunskaperna vi mäter relevanta för den utveckling som sker i samhället? Är de kunskaper vi mäter relevanta för elevernas egna visioner om sitt liv?

Och här blir svaret på varför åter igen så viktigt. För en sak är jag säker på – alla de kunskaper vi mäter och alla de krav vi ställer i dagens skola är inte relevant för min vision av ett lärande samhälle! Så som skolan fungerar idag börjar den, enligt in vision, att bli helt irrelevant för samhället! Och när du är säker på ditt varför, då vet jag vem jag vill samarbeta med, vem jag vill rösta på, för att förverkliga min vision om ett lärande samhälle.

Av dessa anledningar är det viktigt för mig att #skolvåren fortsätter sprida budskapet om varför det är så oerhört viktigt att vi frågar ”Varför skola?”. Det innebär inte, som många verkar tro, att vi inte får prata ”vad” och ”hur”. Det finns inget som hindrar att vi pratar ”vad” och ”hur”. Ju fler vi är som gör det desto bättre! Ta ansvar och agera, om du tycker dig veta svaret på ”Varför skola?”. Jag agerar varje dag på mitt svar på ”Varför skola?”. Dock tror jag inte att skolutvecklingen kommer att bli hållbar om vi inte fortsätter sprida ”Varför skola?”, så att fler förstår varför det är så viktigt. Alla som vill utveckla borde ställa sig frågan ”Varför?”. Har du inte ens funderat över ”Varför?” är jag inte så intresserad av att prata om dina ”vad” och ”hur”!

Därför är det för mig viktigt att #skolvåren fortsätter engagera fler i skolutvecklingsfrågor, i lärandefrågor! Mina ”vad” i #skolvårens regi är ”Vad ska jag göra för att fler ska engagera sig i skola?” och ”Vad ska jag göra för att fler ska gå till grunden med sina handlingar? För att fler ska fråga sig ‘Varför skola?’ innan de sätter sina ‘vad’ och ‘hur’? För utan en grund i ”varför?” kommer allt bara att fortsätta som det varit hittills. Vi kommer aldrig att få till en verklig förändring utan frågan ”varför” eftersom frågan i sig är grunden för förändring.

Mina ”vad” och ”hur” som svar på ”Varför skola?” agerar jag på varje dag, varje timme, varje minut! Det är ett syfte i sig. Inget hindrar mig från att agera! Inget får hindra mig från att agera. Men jag kan inte tvinga andra att göra som mig. Däremot kan jag sprida budskapet så gott jag kan och jag kan fortsätta upprepa frågan ”Varför skola?” så att fler får upp sina ögon för att det behövs en förändring. Och så kan jag träffa de som vill förändra med mig, Vi kan ta sikte och på olika håll starta vår förändring.

Och när tillräckligt många hittat gemensam sak bortom frågan kommer en stark rörelse att resa sig. För hittar vi alla våra visioner och agerar utifrån dem på de plattformer vi har – då sker en jordskredsförändring från gräsrotsnivå.

Och vill du vinna min röst, då får du börja visa mig din vision. För det är din vision som kommer visa om vi är på samma spår. Jag hoppas fler där ute kommer börja ställa det kravet på politikerna – kravet om att visa vad som ligger bakom alla beslut. Kravet om att avtäcka sin vision, göra den synlig, för visionslösa makthållare som bara kör på och aldrig tänker till är överspelat, gammelmodigt och ovärdigt!

Jag skulle kunna skriva hundra sådana här inägg, om hur viktigt jag tror att spridningen av frågan ”Varför” i alla sammanhang är. Jag har skrivit ett här till exempel. Men varför det när det finns så många som säger det så mycket bättre. Så ta inte mig på orden, lyssna på alla andra kloka människor där ute:

Simon Sinek berättar om vikten av att ”Start with why” på TedTalk:

Sir Ken Robinson om ”Varför?”, How to Change Education – from the ground up

Özz Nûjen sommapratar om ”Varför ställer vi inte frågan varför oftare?” (2013)

Sarah Gillinson, Innovation Unit UK, om ”Varför skola?”

Cecilia Dalman Eek berättar om hennes aha-upplevelse av frågan ”Varför skola?”

Mattias Ostmar skriver under rubriken ”Stefan Hyttfors: socialkapitalism och den provocerande frågan VARFÖR du jobbar” på sin blogg om frågan ”Varför?”:

När produkter blir likvärdiga till pris och funktion blir relationerna allt viktigare och vi differentierar oss genom den service vi erbjuder. Vi som personer blir alltså allt viktigare – inte som kuggar i storskaliga anonyma organisationer – utan som ena parten i mängder av direkta personliga relationer både privat och professionellt. I den kontexten, påpekar Stefan, blir att ställa sig och kunna svara på frågan varför vi arbetar med det vi gör mer framträdande än vad vi arbetar med.

Läs inlägget här.

2 kommentarer

  1. Matz Ingvarsson skriver:

    Svaret på frågan skulle kunna vara ”Ett gott liv”

    Gilla

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s