Out beyond ideas of wrongdoing
and rightdoing there is a field.
I’ll meet you there.

– Rumi

Jag vill rädda världen! Och om jag inte kan lyckas med det så vill jag i alla fall bidra till att rädda världen!

För att rädda världen tror jag att utbildning är ett ypperligt verktyg. En stor del av sin tid spenderar våra unga i skolan, där blir de till viss del till. Och om de inte går i skolan så är utbildning på något sätt eftersträvansvärt, för att individer ska få chans att bli den bästa versionen av sig själv.

De lärande system vi har idag, oftast skola, är tyvärr inte en plats som syftar till att låta våra unga att ‘bli till de bästa individer de kan’ utifrån deras egna perspektiv. I mångt och mycket formas eleverna utifrån förut givna ramar, som begränsar den fria utvecklingen. Min tro är att det systemet är fel och att ett system som gör tvärt om skulle vara en fantastisk organisation för att rädda världen. Därför vill jag rädda skolan!

För att rädda skolan tror jag att det krävs tankevändor. Vi måste förändra vårt sätt att se på livet, världen, barnen. Vi behöver förändra inställningar, synsätt, tankar och verklighetsbilder – och det kan vi endast göra genom att förändra rådande diskurs.

Hur vi talar om saker definierar även hur vi ser på det. Och hur vi ser på saker styr hur vi talar om fenomenen. Alla stora förändringar sker genom tankeprocesser, som i sin tur förändrar hur vi ser på saker för att resultera i andra sätt att agera på.

Jag tror att det, om vi vill rädda världen, krävs en hel del tankespjärn. Det krävs en hel del förändringar i vår föreställningsvärld – i vår inställning till fenomen. Jag tror att vi, för att rädda skolan, i grunden måste förändra hur vi ser på människor och lärande.

Vi behöver börja återvinna mer för att få ett mer hållbart tänk i vår slit-och-släng kultur. Vi måste förändra människors inställningar – människors föreställningsvärld – till hur vi nyttjar resurserna på vår planet.

När Martin Luther King med kraft förmedlade sin dröm – sin vision – så var det en dröm om att människor skulle förändra sitt sätt att se på varandra, förändra sättet de såg på varandras olikheter, för att så förändra sitt sätt att agera gentemot varandra.

Det är förändringar inom oss som leder till förändringar i samhället. Överallt kämpar människor och företag med att nå in i andra människors innersta tankar för att lyckas med att nå sina mål. Vi vet, reklamföretagen vet, vad det handlar om. Allt börjar i tanken. Förändring börjar i dig, i mig, i hen.

När ni frågar mig om jag har ett tidsperspektiv på den här förändringsprocessen vill jag svara med en motfråga; Skulle du ha frågat Martin Luther King samma sak? Ringer du upp miljökämparna, politikerna på G8-mötet, och frågar dem om de kan sätta en ramtid på sitt sätt att rädda världen? Som att kampen inte var värd att utkämpas för att mållinjen inte är synlig. För att resultatet inte är mätbart. För att det finns en chans att vi inte lyckas.

Jag har en dröm om att rädda världen. Mitt verktyg för det är att förändra skolan. Mitt tillvägagångssätt börjar med att samtala med allt och alla jag möter och få dem att bli varse sina egna tankar för att öppna för förändring. Mitt första val av vapen är en öppen fråga, ”Varför skola?”.

Vad svarar du?

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s