Detta är en del i en bloggserie där jag kommer att dela med mig av anteckningar och tankar från föreläsningar under BETT-veckan i London 2015. Här läser ni om James Nottinghams föreläsning om ASK-modellen.

ASK-modellen, eller FFK-modellen som den heter på svenska, handlar om tre dimensioner som måste finnas med i en god undervisningen; Förhållningssätt, Färdigheter och Kunskaper. Vår undervisning måste balansera samtliga dimensioner så att eleverna lär sig alla delarna.

Förhållningssätt handlar om ett förhållningssätt till lärande, som behövs för att vi ska vara öppna för att lära. Vi kan som lärare inte förvänta oss att eleverna per automatik kommer till skolan med dessa förhållningssätt, vi måste skapa miljöer där eleverna lär sig det. Precis som vi på samma sätt måste låta eleverna träna sitt tänkande.

Bryter ner lärandet för eleverna så att de förstår vad vi menar? Lär vi dem hur och inte bara vad? Nottingham menar att vi måste starta med konceptet. Om vi ska lära oss huvudstäder måste vi först veta vad en huvudstad är. Starta i definitionen av begreppen, även om det många gånger innebär dilemman eftersom vi inte alltid har så tydliga ramar för exakt vad saker är. Som exempel tar Nottingham begreppet jämna tal. Vad är ett jämt tal? Ofta lär vi ut att det är något som går att dela i två. Men fem går också att dela i två.

– In a certain age we stop teaching how and expect they just know how to.

Förhållningssätt (Attitudes):

 • Nyfikenhet
 • Vilja att lyckas
 • Engagemang
 • Fördomsfrihet
 • Uthållighet
 • Självreglering

Färdigheter (skills):

 • Intellektuell
 • Social
 • Kommunikativ
 • Fysisk
 • Specialiserad

Kunskap (knowledge):

 • Vill veta
 • Behöver veta
 • Begrepp
 • Praxis

Det handlar enligt Nottingham om:

– Learning attitudes, not school rules! Kids just want to break rules, so let’s not have rules to break. Let´s have learning behaviors.

Nottingham berättar om en skola där eleverna fick vara “Learning detectives”. Eleverna fick då observera varandra och föra anteckningar om hur de kunde se att sina klasskamrater var engagerade och öppna för lärande under lektioner. Hur kunde de se att klasskamraterna lyssnade, koncentrerade sig, turades om och var delaktiga? Detta pratade de sedan om i klassen.

– Why are we watching the teaching, Why are we not watching the learning?

Mina tankar efter föreläsningen är att denna modell ser ut att vara en bra modell för utvärdering av vår undervisning. När vi startar med ett område, har vi med alla delar? Identifierar vi vilka förkunskaper eleverna behöver? Lägger vi till hur de kan lära sig stoffet på bästa sätt? 

En reflektion jag gjort under senaste året, kopplat till införandet av digitala medel i undervisningen, är att vi ofta förväntar oss att eleverna ska komma till skolan utrustade med baskunskaper om hur de ska tänka kring hanteringen och användandet av själva hård- och mjukvaran. Vi hoppar över några steg. På högstadiet har många kommentarer kommit om svårigheten med lösenord – eleverna tappar hela tiden bort dem och det blir ett hinder i undervisningssituationen. Det jag undrar är om vi lärt eleverna hur de ska tänka kring lösenord? Hur kan de tänka för att förenkla sitt handhavande av lösenord så att det blir enkelt att komma ihåg men ändå säkert? Vi måste börja från början, inte förvänta oss att eleverna redan kan.

Jag har funderat lite mer kring detta här.

Det jag tar med mig från denna föreläsning, förutom att jag är intresserad av att sätta mig in mer i ASK-modellen och hur den kan användas, är att vi alltid ska starta med konceptet. Och att vi alltid ska se till att ha med alla dimensioner. Lite som mina tankar kring systematik i planeringen, som jag skrivit mer om här.

IMG_6873

4 kommentarer

 1. Bengt Blomberg skriver:

  Skolan. Det handlar om framtiden 10 – 20 år! Prioriterar vi rätt ger det 100fallt igen!
  Staten skall ha det övergripande ansvaret ekonomiska, moraliska och etiska så vi får en likvärdig skola i hela landets kommuner. Jag diskuterar gärna lärarutbildningen, Mötestekniken, Arbetarerörelsens historia, pedagogiken (det är barnen som lär och kan själv,, inte läraren som lär barnen, diskuterar med barnen så de själv får fram det rätta svaret) Arbetslivserfarenheten och att kunna kunskaperna, som de blivande lärarna ska ha i undervisningen, innan Lärarutbildningen!

  Min åsikt är också att det behövs grundläggande förändringar i lärarutbildningen.
  Lärarna kan inte lära barnen eller ungdomarna! Att vara lärare är att få barnen att tänka och känna, att jag (eleverna) fixade svaret! Att teori och praktik hänger ihop för eleverna. Att ha mötestekniken från de börjar skolan tills de slutar är ypperligt för framtiden, med projekt och liknande samt att veta att Ordningsfrågan i föreningstekniken, alltid har företräde!!! Barnen vill ha ordning och reda och lärare -vuxna med en klok och sann auktoritet!

  Arbetarerörelsens historia, det har även tidigare regeringar och skolverk glömt! Hur många känner till Ådalen? Skärpning! Det är viktigt att skyndsamt sätta fokus och agenda på framtiden, skolan – välfärden utan privatisering-vinstmaximering på bekostnad av framtiden – Barnen!! Staten, skall naturligtvis avlöna lärarna för att skolan bli rättvisare i hela landet och statusen skall öka till minst i nivå med civilingenjörsyrkena så vi får tillräckligt med Lärare. Kloka vuxna på raster och koridorer är också kanon, men det skall vara kontinuerlig för att inte svika barnen, bra stimulans att få gängen att göra bra saker. Minskning av mobbing våld samt i slutändan mindre kriminalitet i samhällena.
  En skola som speglar det BÄTTRE samhällena!
  Hälsningar
  Bengt Blomberg

  Gilla

 2. Carl Hardy skriver:

  Lovely bloog you have here

  Gilla

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s