#lärartycket nr 12 – Ensamstående lärare

20120518-214826.jpg

För tolv inlägg sedan kom Ann-Marie Körling på iden om #lärartycket – lärare som stafettbloggar från insidan. Med hjälp av Camilla Lindskoug, alias @thesmoosch, och Peter Ellwe, alias @ellwe, så har detta blivit verklighet. Över 100 pedagoger kommer att göra sina röster hörda i ett gemensamt vårskrik för skolan!

Jag tar stafettpinnen i #lärartycket efter Peter Habbe, @peterhabbe, som skrev en otroligt inspirerande text om en lärares största utmaning – att lyckas integrera individperspektivet med den kollektiva gemenskap skolan bygger på.

Och som av en chans var det just perspektiv – och perspektivbyten – jag ville tala med er om.

Som lärare står du varje år, varje termin, varje månad, varje vecka, varje dag, varje timme, varje ögonblick mitt i en perspektivrondell. En perspektivrondell med otaliga utgångar.
För att nämna några så kan du anlägga ett elevperspektiv, ett föräldraperspektiv, ett anställningsperspektiv, ett tjänstemannaperspektiv, ett individ- eller kollektivt perspektiv, ett kollegialt perspektiv eller ett egenperspektiv. Och som alltid när perspektiv möts så finns det sällan några svarta och vita färgskalor – allt hålls i gråzonen.

Som människa behöver du välja en grundideologi i livet. En människas okränkbarhet går inte helt ihop med att låsa in brottslingar, men har du valt att stå för att alla människor har rätt att skyddas mot förföljelse så måste man kanske låsa in förföljaren?!
Som lärare måste du välja ett grundperspektiv, för alla perspektiv som flyger din väg är inte förenliga med varandra.

Mitt grundperspektiv som lärare är elevperspektivet. Det är elevperspektivet som får mig att älska mitt arbete! Det är elevperspektivet som sätter mitt lärarhjärta i brand och eleverna som håller lågan vid liv med deras syre när det stundom håller på att kvävas av tjänstemannaperspektivets otacksamma krav.
Det är också elevperspektivet som alltid vägleder mig, även när anställningsperspektivet fördunklar mitt sinne och viskar i mitt ena öra att det finns annat som andra vill att jag skall göra.
Det är elevperspektivet som gör att jag stoppar egenperspektivets huvud i sanden och jobbar x antal obetalda timmar varje vecka. Och det är på så sätt som anställningsperspektivet ibland vinner, genom att hålla hotet om ett sviket elevperspektiv mot mitt brinnande lärarhjärta; ”Vad har du gjort för att Hen skall klara kunskapskraven?”.

Individperspektivet och kollektivperspektivet är varandras dikotomier. Men satta i deras sammanhang kan de bli förenliga. Det som är bra för kollektivet i skolan, är också bra för individen eftersom individen hela tiden befinner sig i kollektivet. Tyvärr så är kollektivet inte alltid så bra för individen. Men genom att mötas, som ”>;Peter Habbe skriver, kan de bygga på varandra.

Det är föräldraperspektivet som stundvis kan vara så svår att anlägga, men som så ofta är nyckeln till ett välfungerande individperspektiv. När föräldraperspektivet och elevperspektivet smälts samman till en enhet är läraryrket som bäst. Men de gånger dessa två perspektiv står emot varandra kan yrket vara som allra svårast att klara av. Samtidigt står kollektivperspektivet och föräldraperspektivet oftast i boxningsringen, redo att starta ronden så fort gångången går. För föräldraperspektivet är individperspektivets störste påhejare.

Det är det kollegiala perspektivet som får mig att utvecklas och drivas framåt i mitt yrke, när det fungerar som bäst. Men det är också det kollegiala perspektivet som så lätt låter sig tas fången av anställningsperspektivet, som får oss att rycka in och hoppa in för att hjälpa och bära organisationen, så att elevperspektivet stryker på foten då egenperspektivets ork är slut.

Allt detta låter säkert mycket uppstyltat, men mitt i det komplexa är budskapet egentligen enkelt. Varje gång jag får frågan om varför högt utbildade människor som lärare går med på att arbeta övertid utan ersättning, låg lön och med sådana dåliga arbetsvillkor så är svaret självklart; på grund av elevperspektivet. Vi gör det för barnen! Vi gör det för framtiden! Vi kan inte låta våra elever lida för att staten inte vill ge dem en chans! Vi gör det även om ingen annan vill göra det. Eller kanske eftersom inga andra vill. Och precis som att vi aldrig skulle berätta för ett barn att deras mamma/pappa stack när de var små för att de inte ville ha dem berättar vi inte att det finns människor som inte tycker att de är värda en bättre skola. Istället överkompenserar vi och löser det med egna medel. Vi blir ensamstående lärare! Som tjänstemän har vi lojalitetskravet att förhålla oss till, vi har inte rätt att strejka och som arbetstagare i behov av lön är utrymmet för protester begränsat – om vi vill fortsätta ge barnen, och framtiden, en chans. Och det vill vi!

I läraryrkets beskrivning ingår det att vilja slåss för de små och att orka slåss underifrån. Det ingår att kunna sätta egenperspektivets huvud i sanden om du vill nå höga höjder. Det är ett yrke där du varje dag påverkar och formar samhället. Lönen må vara kass, förhållandena löjliga ur ett modernt västerländskt perspektiv men betalningen är bländande, oersättlig och unik; att vara omgiven av engagerade barn för en bättre framtid.

Fråga inte varför vi gör det. Byt perspektiv. Fråga hur du kan hjälpa oss att göra det bättre!

//@frokenann

Nästa spännande lärartyckare är Mats Olsson med bloggen Tysta Tankar.
Lärartyckarbloggen och alla samlade lärartyckare hittar du på Lärartycket.

#Thebig5

Hamnar både här och där när man twittrar.

I dag hamnade jag i ”The Big Five”-snåret igen. Jag har varit där tidigare:här.

Någon som också är där och trampar är Öpedagogen. Hon både bloggar, twittrar (#thebig5) och Facebookar (The Big 5) om det.

Jag gjorde en ansats på att försöka omformulera The Big Five till mer elevnära språk för ett tag sedan. Som ett sätt att ersätta måluppfyllelsen med det nya och göra planscher till klassrumsväggen för att eleverna skall kunna se vad som förväntas av dem. Min förhoppning var att jag, tillsammans med mina kollegor, skulle kunna utveckla detta bättre en det blev det första utkastet som hamnade på väggen. Kanske kan ni hjälpa mig att utveckla dem vidare?!

Här är de i alla fall:

analysformaga

kommunikativformaga

metakognitivformaga

Procedurformoga (Reviderad. Förr hette detta Förmågan att hantera information)

BegreppsligFormoga

Håll till godo! Säg gärna till om du kommer på något bra och utvecklande!

//Fröken Ann

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

108-veckors året

I en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Lärarförbundet framkommer att den genomsnittliga tid som lärare lägger ner på elevers frånvaro är en timme i veckan. Varje utvecklingssamtal slukar i genomsnitt nästan två timmar.

SvD, 10 maj 2012, Lärarna fast i byråkrati

Detta ger möjlighet till några intressanta siffror!

I en klass med 27 elever betyder det alltså att 108 timmar per termin läggs ner på att skriva och hålla IUP-samtal (utvecklingssamtal).  En lärare med ferieanställning arbetar 45 timmar per vecka (betald tid) för att få lov att kompa ut loven. Det innebär att IUP-samtalen slukar MER ÄN TVÅ HELA arbetsveckor för en lärare – per termin.

Och det är här rimligheten kommer in. En lärare har inte möjlighet att lägga två hela arbetsveckor per termin på att skriva och hålla IUP-samtal. Av de 45 betalda arbetstimmarna en lärare har kallas 10 av dem för förtroendetid. Eftersom detta är den enda tiden en arbetsgivare inte kan förändra, genom att lägga till fler lektionstimmar, möten eller liknande, så antar vi att arbetet med IUP:erna samt samtalen läggs inom ramen för dessa 10 timmar. (En klok person sa till mig att samtalen skall rymmas inom ramen för våra 35 timmar, men det är inte rimligt då samtalen ofta måste förläggas till kvällstid för att passa föräldrar och eftersom vi har lektioner på dagtid.) Nu är det ju inte bara IUP-arbete som skall rymmas inom ramen för dessa 10 förtroendetimmar; här skall även planering, förkovran, rättning och liknande in. Stora tidsslukare. Rimligt är kanske (i en ideal värld där lärares tid från början räcker för de arbetsuppgifter de skall utföra) att en timme per vecka går att lägga på IUP:erna. Det innebär att det tar 54 veckor på en termin att bli färdig med IUP:erna. Eller det dubbla, 108 veckor, på ett år.

Fast det blev ju inte rimligt. Vi får nog lägga två timmar i veckan på IUP:erna. Då behöver vi bara jobba med dem 54 veckor per år …

Jag smög mig skamset in på jobbet under påsklovet för att skriva IUP:er, då samtalen skulle starta direkt efter lovet. Skamset för att jag är stolt över att jag inte satt i system att arbeta under helger, på lov eller på kvällarna hemma. Visserligen sitter jag ofta på jobbet till sena kvällen på vardagarna, men jag lämnar jobbet på jobbet. Tyvärr räcker tiden ändå inte till alla gånger. Som till exempel när det är dags för IUP:er.
Jag mötte då en kollega, som inte arbetar som lärare, på expeditionen. Vi snackade lite och hon noterade att det var så många lärare där under loven.
– Men det måste ju vara tider då det är mer att göra för att det sedan skall bli lugnare, säger hon.
– Man tror det. Men när IUP:erna är slut så dyker något annat upp. Pedagogiska utredningar och Åtgärdsprogram som skall skrivas. Mobbingfall. Någon elev som behöver extra stöd på grund av något som hänt. Och så skall man ju börja genomföra det som man skrivit och pratat om i IUP:erna. Fixa individuell extraträning till eleverna, ha extrastöd på diverse områden etc. Det blir aldrig mindre att göra – bara mer att göra under IUP-tiden.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Bra läsning i Värmlands Folkblad:

… Parterna måste våga hantera frågan om lärarnas arbetstid. Kärnfrågan är hur undervisning, med undervisningen förknippat för- och efterarbete samt övriga lärararbetsuppgifter ska balanseras inom arbetstidens ramar. Det är detta lärarna vill tala om!

Lärarna behöver framför allt tid till sin undervisning. Undervisningen behöver förberedas och tas hand om efteråt. Bedömning, rättning och annat efterarbete kan inte trollas bort om det ska vara en högkvalitativ undervisning.

Så länge inte diskussionerna handlar om detta, finns inget intresse hos lärarna att ändra något. Lärare har i många fall flera hundra elever i veckan. Det lärare behöver är mer tid för varje elev, inte mer bundenhet i skolan som ofta riskerar att ge lärare ännu flera elever.

Detta är en kvalitetsfråga!

Metta Fjelkner

Per Rabitsch

5 viktiga förhandlingspunkter i avtalsrörelsen

Hur hjälper du till med att lyfta frågan om lärarnas löner?</blockquote>
Det frågar Lärarförbundet mig på Facebook idag.
Jag bloggar! Men jag vill lyfta mycket mer än lönerna i den här avtalsrörelsen!

5 mycket viktiga förhandlingspunkter i avtalsrörelsen

1. Lönerna. Vi måste få jämbördiga löner med andra yrken som kräver samma utbildningsnivå! Vi måste också få lön för de timmar vi arbetar. Vi måste också få övertidsersättning när det krävs att vi arbetar övertid för att klara av vårt uppdrag. Man måste också inse att en lärare som beordras vikariera för en annan person på arbetsplatsen under sin planering-, förberedelse-, efterarbetes- och/eller reflektionstid skall får betalt för detta inhopp eftersom det leder till merarbete då de ordinarie arbetsuppgifterna bara skjuts upp. Vilket leder oss in på:

2. Arbetstiden. Vi måste få en bestämd arbetstid. Om vi har 10 förtroendetimmar så skall det vara 10 timmar. Inte 5. Inte 25. Vi måste också få rimlig tid att klara de arbetsuppgifter vi har. Vi måste få resurser att klara vårt uppdrag. Vilket leder oss in på:

3. Professionalitet. Om vi skall få status så räcker det inte med höjda löner och förbättrade arbetsvillkor, vi måste också se över vad som faktiskt skall ingå i en lärares profession. Att vara lärare kan inte vara lika med mamma. Vi måste sålla och se över vad vi egentligen är utbildade för att göra och sedan få koncentrera oss på det. Vi kan inte behandla läraryrket som ett slaskyrke där det ingår alla möjliga överuppgifter i omsorgen över en dag som ingen annan har lust att göra och sedan förvänta oss att vi skall ses som professionella. Hur logiskt är det att en utbildad lärare sitter i konflikthantering med två elever utanför klassrummet efter sin rastvakt medan 26 elever lämnas i sin egen vård för att försöka lära sig något? Varför skall lärare springa runt och hålla koll på praktiska arbetsmiljöfrågor? Varför skall lärare gå från klassrummet för att ringa hem och kolla var eleven som inte kommit tills skolan är? Varför skall lärare sitta med i kuratorsamtal och samtal med föräldrar och skolvårdspersonal om hygien med mer? Varför skall lärare jaga sina egna vikarier när det finns ledningspersonal? Varför skall lärare fylla i frånvaro och närvaro med mer samt stämpla, arkivera och skicka dokument och intyg som försäkringskassapapper och ledighetsansökningar när det finns administrativ personal? Varför skall lärare stå och lägga upp mat, torka bord och sätta upp stolar när det finns matsalspersonal?

4. Klasstorlekar. Näst sist och otroligt viktig kommer frågan om begränsningar av klasstorlekarna. Det måste sättas en gräns för max antal elever per pedagog och klassrum. En gräns på 20 elever. Detta kommer att ge pedagogerna mer tid och det kommer att ge eleverna mer hjälp för att möta kunskapskraven. Det är ett stort steg mot att minska lärarnas arbetsbörda. 8 färre iup:er. 8 färre att hinna hjälpa. 8 färre böcker att rätta. 16 färre föräldrar att hålla informerade och ta emot information av. Minst. Vi kommer också att få chans att hantera mer olikheter i klassrummen och skolmiljön får chans att bli mer accepterande, mer behaglig, mer lugn och mer harmonisk för våra elever!

5. Strejkrätten. Vi måste få tillbaka strejkrätten. HUR kan ett fackförbund (eller två) förhandla bort strejkrätten – det enda verkliga effektiva medlet för att visa att det är allvar. Jag förstår att man inte kan strejka under skoltid, då eleverna skall vara i skolan, men det finns många andra bra tillfällen att strejka på i en lärares arbetsdagar! Och det borde till och med vara möjligt att strejka när eleverna skall vara i skolan när läget är så allvarligt – som nu – att de yrkesverksamma förblöder. Maskning inte minst! Det är skamligt att man har förhandlat bort vår strejkrätt. Det är så allvarligt att jag funderar på varför jag ens är med i ett fack! Skämmes! Pinsamt! Dags att ta tillbaka vår makt!

Nu undrar jag bara;
Vad gör Lärarförbundet för att lyfta frågorna om lärarnas löner, arbetstider, professionalitet, arbetsbörda, om klasstorlekarna och om strejkrätten i avtalsrörelsen?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

En bild av en lärares arbetsbörda

Om man skall gå efter denna logik är 1+1=5.
Om man skall gå efter denna logik är 1+1=5.

 

Tabellen ovan visar vilka arbetsuppgifter som skall få plats inom det summerade antalet timmar per vecka som ingår i en ferieanställd lärares arbetstid.

Tänk på att många av punkterna tar upp mycket av arbetstiden, även om det endast ser ut som en rad. Till exempel i kolumnen för våra 10 förtroendetimmar. Det är STORA arbetsuppgifter, därför är de skrivna med STOR text.

Att vikariera för varandra syns dock inte med stor stil trots att det är en stor tidskrävare när det sker. Detta skall ligga i mittenkolumnen eftersom det sker på skolan och alltså inom de 35 arbetsplatsreglerade timmarna. Faktum är att vikarierande för varandra egentligen inte går in under vår arbetstid eftersom vi redan har för lite tid att planera och reflektera. Det är under tiden för planering och reflektion samt förberedelser och efterarbete vi kan bli beordrade att vikariera för varandra (det blir ju svårt att vara i två klasser samtidigt!). Det betyder att tiden som vi skulle ha planerat försvinner men detta är inte en tid man kan ”hoppa” över utan det blir en arbetsuppgift man får förlägga till kvällen, efter arbetstid. För annars står man i klassrummet dagen efter utan att veta vad man skall göra, utan planering. Hur kan man då stå för sin undervisning? Hur håller vi då en kvalitativ undervisning?
Mer tydligt blir det när inhoppen blir beordrade när man står och förbereder morgondagens läxa eller när vi rättar och bedömer. Uppgifterna måste ju göras!

Vi står och faller med vår insats. Men vi har ingen möjlighet att styra över den – om vi inte accepterar att arbeta gratis.

Vi måste säga ifrån nu!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Enkätundersökning om arbetstid

I vänsterspalten högst upp i bloggen hittar ni en enkätundersökning om lärares arbetstid som jag försöker genomföra. Svara på den och sprid den! Be era lärarvänner att svara på den. Hjälp mig att få så många yrkesverksamma lärare som möjligt att svara! Det skall bli oerhört intressant att få läsa resultatet och ju fler deltagare desto intressantare blir det!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Allt ansvar – ingen makt : Skarpt läge

Uppdaterat: Här kommer beviset på precis det jag pratar om: http://www.nsk.se/article/20120222/KRISTIANSTAD/702229736/1145/-/skolor-gav-inte-elev-nog-hjalp
Och det här är bara smygstarten!

Lärarnas tidning damp ned i brevlådan idag. Där läser jag om Marlene Holmqvist som skall sitta i den nybildade Lärarnas ansvarsnämnd. Mitt i artikeln sticker en faktaruta ut som förklarar hur det skall fungera:

SÅ SKA LÄRARNAS
ANSVARSNÄMND ARBETA

En medborgare anmäler en lärare till Skolinspektionen.
Skolinspektionen avgör om ärendet ska överlämnas till Lärarnas ansvarsnämnd.
Lärarnas ansvarsnämnd beslutar om läraren ska tilldelas en varning eller få legitimationen indragen.
Läraren kan överklaga beslutet.
Skolverket för in alla beslut i sitt register över legitimerade lärare. Registret är offent­ligt.
Nämnden ska börja arbeta, trots att legitimeringen försenats. <;/
Lärarnas Tidning, 2012-02-15

Detta är ett kvitto på att vi pedagoger måste gå upp till kamp! Vi måste ta makten över vår profession!

Nu, om inte förut, står vi och faller med vår insats! Nu är det skarpt läge! Om vi inte följer vårt uppdrag och gör det jobb vi är föreskrivna att göra så riskerar vi att bli ifrågasatta i vår profession. Men för att lyckas med vårt jobb tvingas vi jobba många gratistimmar under stor press med en ofta oacceptabel arbetsmiljö. De med makt ger oss ingen chans att klara jobbet – samtidigt kan vi dömas för att de gett oss orealistiska förutsättningar.

Vi måste protestera nu! Och högljutt! Vi måste visa att vi inte tolererar att bli satta i en politisk rävsax! Om vi skall stå ansvariga måste vi också få makten att påverka! Vi måste få, i alla fall en liten chans, att klara av vårt uppdrag innan man öppnar för att döma oss för våra misslyckanden! Vi vägrar stå syndabockar för något vi inte rår på! Vi blir mer och mer handlingsförlamade för varje dag vi står tysta. Jag säger som Zoran, Lärarbloggar,säger:

Det är väl dags att lärarna själva protesterar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Att rätta eller inte rätta är inte den bästa frågan

Chokerande många gånger under det senaste året har jag fått denna fråga:
– För vems skull rättar du?
när jag sagt att man aldrig hinner rätta elevernas böcker.

För mig har det varit så självklart att det är en del i yrket, att rätta elevernas böcker. Dels för att jag skall få koll på vad de gör och kunna se vad de kan och inte kan men också för att de skall få feedback på det de presterar och få veta hur det går för dem. För om jag rättar till exempel deras mattebok så behöver jag ju inte slänga ut den där diagnosen som jag sedan skall rätta för att se vad de klarar av och vad de behöver träna mer på.

Men frågan har kommit från både skolledare och verksamma kollegor och jag har börjat ifrågasätta detta, för mig, självklara moment för en lärare.

”Vad de kan vet du ju ändå”, har man sagt till mig.
Då börjar jag ifrågasätta min egen kompetens, för nej, det vet jag ofta inte. Ibland tror jag mig veta men efter att ha rättat boken så ser jag att jag har haft fel.
Jag kan inte förstå hur jag skall veta detta utan att titta på vad de presterat …
Går andra lärare alltså runt och har koll på 28 elever utan att rätta deras böcker? Jag hinner sällan få den överblicken under lektionerna med 28 individer som vill ha hjälp och uppmärksamhet.

När jag läste till lärare så pratade vi också mycket om hur viktigt det är att eleverna känner ett syfte med det de producerar i skolan. Som att till exempel ha en mottagare till sina skrivna texter.
Vart tar det syftet vägen utan en lärare som rättar och ger kommentarer?

Och om syftet med att inte rätta är att spara tid – hur skall vi då på ett enkelt sätt förmedla till eleverna vad de kan och vad de behöver träna mer på?
Enskilda samtal en gång per termin innan IUP-samtal är knappast att få kontinuerlig feedback. Det är knappast heller ett tidsvinnande koncept. Och jag tvivlar på att det ger motivation till elever som tappat sitt ”varför”.

När jag läser Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse” (2009) så undrar jag än mer över hur skolledare och pedagoger kan ställa sig frågande till rättningsmomentet:

Det går inte att separera betydelsen av motivation, självkänsla och lärarens feedback. … Eleven skall veta vad hon redan kan, syftet med uppgiften och målet. … Det är viktigt att uppmärksamma elever som utför uppgifter för att göra någon annan glad, istället för att lite på sin egen förmåga. Risken är annars att eleven utvecklar en svag självkänsla. … Guthrie et al (2004) menar att man också kan tala om feedback på både kognitions- och motivationsnivå. Genom att ge feedback på ansträgningen kan läraren påverka elevens motivation. ”The involved teacher knows about the students personal interests, cares about each students learning, and holds realistic but positive goals for their efforts and learning” (Guthrie & Wigfield, 2000, p 416).

(Westlund, Barbro. ”Att undervisa i läsförståelse. Natur och kultur: Stockholm. 2009.)

Det enda jag undrar över nu är hur jag skall hinna med detta som ensam pedagog på 28 elever.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

”Varje JA innebär ett NEJ till något annat!”

Det gäller att inse att varje JA till något per automatik innebär ett NEJ till något annat. Det är också skillnad på att vara reaktiv och ständigt ägna tid och kraft åt att släcka bränder och att vara proaktiv och faktiskt skapa sig möjligheter.

Det skriver Magnus Blixt i Lärarbloggar i dag, med anledning av SvD:s Hård press ger lärare sömnproblem.

Det är en fantastisk skildring av verkligheten han gör med några korta ord. Visst är det märkligt att detta ännu inte är ett faktum för den breda allmänheten.

Det gäller att inse att varje JA till något innebär ett NEJ till något annat.

Varje gång jag vikarierar för en kollega på min planerings-, förberedelse- och/eller reflektionstid så säger jag NEJ till undervisningskvalité!
Eller … Fröken duktig som man är så jobbar jag gratis och säger NEJ till fritiden och kvalitetstiden jag skulle ha med sambon under kvällen, då jag istället blir sittande framför datorn för att planera morgondagen.

Vi förblöder!

Aftonbladet har ägnat sig åt ett annat perspektiv på skolsverige idag. Underhållande!

Välkommen kära måndag!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,