AUO3 kategori

Digital kompetens i min pedagogiska verksamhet

Skyll inte på mig för den tråkiga rubriken. Den har bestämts på högre ort för konformitetens skull. Hur det än är så talar den om exakt vad detta inlägg är tänkt att handla om. Om jag fick bestämma, och om min verklighet hade ett rosa skimmer över sig, så skulle datorn ha en precis lika […]

Läs mer

5:2 Social Interaction During Computer-based Activities: Comparisons by Number of Sessions, Gender, School-level, Gender Composition of the Group, and Computer-child Ratio

Artikel 5: Social Interaction During Computer-based Activities: Comparisons by Number of Sessions, Gender, School-level, Gender Composition of the Group, and Computer-child Ratio av Teena Willoughby & Eileen Wood & Malinda Desjarlais & Lindsay Williams & Kim Leacy & Lisa Sedore Artikelkommentar: 5:1 Studien som ligger till grund för artikeln visar dessa resultat: Förskolebarn engagerade sig […]

Läs mer

5:1 Social Interaction During Computer-based Activities: Comparisons by Number of Sessions, Gender, School-level, Gender Composition of the Group, and Computer-child Ratio

Artikel 5: Social Interaction During Computer-based Activities: Comparisons by Number of Sessions, Gender, School-level, Gender Composition of the Group, and Computer-child Ratio av Teena Willoughby & Eileen Wood & Malinda Desjarlais & Lindsay Williams & Kim Leacy & Lisa Sedore Artikelkommentar: 5:1 Studien som ligger till grund för denna artikel behandlar gruppbaserad datorundervisning och vilken […]

Läs mer

4:2 ICT use among 13-year-old Swedish children

Artikel 4: ICT use among 13-year-old Swedish children av Ulli Samuelsson Artikelkommentar 4:2 Artikeln nämner att de flesta barnen i studien uppger att de tillförskansat sig sin IKT-kompetens genom att äldre vänner lärt dem eller att de lärt sig själva. Här menar man då att studien bevisar att detta eventuellt inte är ett sådant bra […]

Läs mer

4:1 ICT use among 13-year-old Swedish children

Artikel 4: ICT use among 13-year-old Swedish children av Ulli Samuelsson Artikelkommentar 4:1 ”Medierådet (2006, 2008) also shows that children who are high consumers of the media tend to spend less time on schoolwork. This should be considered in relation to Swedish teachers’ sceptical attitudes towards ICT as a tool for learning and education as […]

Läs mer

3:2 To Play or Not to Play—That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish Preschools

Artikel 3: To Play or Not to Play—That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish Preschools av Agneta Ljung-Djärf Artikelkommentar 3:2 Studiens, som denna artikel refererar till, resultat blir mycket intressant då jag i det första inlägget valde att diskutera kring olika pedagogiska perspektiv och grundsyner som är viktiga för hur man ser på […]

Läs mer

3:1 To Play or Not to Play—That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish Preschools

Artikel 3: To Play or Not to Play—That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish Preschools av Agneta Ljung-Djärf Artikelkommentar 3:1 Artikeln refererar till en studie om datoranvändande i den lokala praxisen i tre svenska förskolor. Fokuset ligger på att undersöka hur förskollärarna hanterar av uppgiften att föra in datorn i barnens vardag.Jag utgår […]

Läs mer

Plugg-blogg

Under hösten läser jag AUO3 på Mittuniversitetets lärarutbildning. Det innebär att jag skriver examensarbete och avslutar min tredje och sista termin med mer allmän pedagogik än ämnesterminerna. Förutom x-jobb så läster jag IKT och i detta moment skall vi läsa artiklar om IKT i skolan och kommentera det vi läst på vår blogg. Två inlägg […]

Läs mer