Barns Rättigheter kategori

Barns rättigheter oviktiga – om JO får välja

20 april 2017 – notera det i din kalender. Det är ett historiskt datum. Det var dagen då JO beslutade att vi kan lagstifta bort våra barns rättigheter. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn – om lagen tillåter. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling – om […]

Läs mer