Fortbildning kategori

BFU – Bedömning för utveckling (#BETT2016)

Jag har, vid olika tillfällen efter olika fortbildningsinsatser som BETT och SETT, konstaterat att “Vi vet vad vi ska göra, varför gör vi det inte?”. Kontentan jag har velat förmedla är att vi har många olika medel som vi vet ger effekt på elevers utveckling, ex. bedömning för lärande, relationer, meningsfullhet etc. och det är […]

Läs mer

Skolans pedagogiska inramning – #BETT2016 dag 1

Dag ett på BETT-upplevelsen, som packad av Caperio innebär så mycket mer än bara själva BETT-mässan. Vi startade med skolbesök och först ut var Bohunt School Liphook, med cirka 1300 elever i åldrarna 11-16. En stor skola i ett upptagningsområde som har generellt god socioekonomisk standard. Skolan bestod av flera olika små byggnader i en […]

Läs mer

Evidensbaserad involverad design i samverkan

När du kliver in i ett rum, vad är det första du reagerar på? Hur påverkar den fysiska miljön dig? Vi vet att rummens design påverkar oss på olika sätt och inom många branscher läggs stor möda på hur rum inreds. Men hur mycket tid och engagemang läggs på detta i branschen skolan? Och när […]

Läs mer

ASK-modellen – dimensioner för god undervisning

Detta är en del i en bloggserie där jag kommer att dela med mig av anteckningar och tankar från föreläsningar under BETT-veckan i London 2015. Här läser ni om James Nottinghams föreläsning om ASK-modellen. ASK-modellen, eller FFK-modellen som den heter på svenska, handlar om tre dimensioner som måste finnas med i en god undervisningen; Förhållningssätt, Färdigheter […]

Läs mer

Keen to prove OR keen to improve

Detta är en del i en bloggserie där jag kommer att dela med mig av anteckningar och tankar från föreläsningar under BETT-veckan i London 2015. Här läser ni om James Nottinghams föreläsning ”Mindset for success”. – Om du ger dina elever ett val mellan att göra vad de redan kan och göra det riktigt bra […]

Läs mer

I’m awstruck – LiFT

Last saturday I had the opportunity and great pleasure to participate in the international workshop ”Why school?”, led by the people in the Eu-project LiFT (liftsweden.com). People from different corners of Europe landed in Stockholm to talk about #schoolspring’s question ”Why School?” The model for the workshop is called ”fishbowl”. I was asked to be […]

Läs mer

#SETT2014 del 1

En reflektion som infann sig så snart Kistamässan slagit igen dörrarna bakom SETT-mässan var att det är så många som ger samma recept till framgång, men det verkar vara så få som gör det. Person efter person berättar om hur de vänt resultaten och den nedåtgående trenden på sin skola, rapport efter rapport berättar vad […]

Läs mer