IUP kategori

Sexåringarnas elevledda samtal

I veckan har jag haft utvecklingssamtal med tio elever samt deras föräldrar. De sexåriga eleverna har själva lett sin samtal med hjälp av en keynote som innehöll en film där de visar några av sina produkter under året och samtidigt talar om vad de övat och lärt sig när de skapat verken samt en bild […]

Läs mer