Pedagogik kategori

Regler Vs. Förhållningssätt

Jag kliver ut på skolgården, på väg mot nästa möte, när jag hör hur några elever tjafsar med varandra. Jag uppfattar att det kan spåra ur snart om de inte får hjälp och stannar bredvid för att lyssna in mig, innan jag kliver in i deras värld. Jag har aldrig träffat dessa elever innan och […]

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund – vad är det?

Vi vet att skolan, som den fungerar i dag, inte fungerar. Det är tydligt i internationella mätningar, där Sverige dalat på ett utmärkande sätt under många år. Och oavsett vad du tycker om PISA så tror jag att vi kan vara överens om en sak; skolan är i behov av både utveckling och uppryckning. I […]

Läs mer

Vi måste prata om `eget arbete´

Titt som tätt och allt som oftast dyker det upp i skoldebatten – argumenten om att svenska skolan har präglats av att eleverna fått ägnat sig åt alldeles för mycket `eget arbete´och lämnats ensamma i sitt lärande. Ett argument som utgör fundamentet i det som kallas flumskolan. Jag opponerar mig inte mot detta. Jag är […]

Läs mer

Lära ut är en konstform

”X is an intelligent, funny and creative person. And it will be an artform to guide X.” Så sa min kollega när vi talade om en elev, som kom till oss mycket innesluten, men på bara ett par veckor har blommat ut. Hen har blommat ut så pass att det nu är dags att ställa högre […]

Läs mer

Lärares förhållande till läroplanen

Att ifrågasätta och kritisera en lärare som följer läroplanen känns kontraproduktivt! Faktum är att som lärare har vi att förhålla oss till de statliga styrdokumenten och de kommunala regelverken. Men det förhållningssättet lämnar endast två vägar att gå; antingen följer jag dem eller så byter jag yrke. Att kritisera läroplanen i sig är en helt annan […]

Läs mer

Våga undervisa – även i förskoleklass

(Reblog from Glömstaresan) Innan jul lämnade Skolverket in en skrivelse till regeringen, ett förslag till tillägg till Lgr11, med syfte att förtydliga förskoleklassens syfte och innehåll. De nya läroplanstexterna, som är direkt riktade till förskoleklassen och fritidshemmet, ska ge en ökad förståelse för uppdraget att stödja elevers utveckling och lärande och tydligare ange vilket innehåll undervisningen ska […]

Läs mer

Mogen för lärande, lille vän?

Om du fick i uppgift att lära en nyfödd bebis tala – hur skulle du tänka då? Skulle du påstå att en nyfödd bebis ännu inte är mogen för att lära sig det? Eller att barnet är för litet för det? Nej, det skulle du så klart inte säga eftersom du vet att bebisar lär […]

Läs mer

Evidensbaserad involverad design i samverkan

När du kliver in i ett rum, vad är det första du reagerar på? Hur påverkar den fysiska miljön dig? Vi vet att rummens design påverkar oss på olika sätt och inom många branscher läggs stor möda på hur rum inreds. Men hur mycket tid och engagemang läggs på detta i branschen skolan? Och när […]

Läs mer

#SETT2014 del 1

En reflektion som infann sig så snart Kistamässan slagit igen dörrarna bakom SETT-mässan var att det är så många som ger samma recept till framgång, men det verkar vara så få som gör det. Person efter person berättar om hur de vänt resultaten och den nedåtgående trenden på sin skola, rapport efter rapport berättar vad […]

Läs mer

Lärande möjligheter med IKT

Det talas om möjligheterna med IKT i undervisningen. Om att IKT inte bara är ”verktyg”, att IKT är pedagogik och att IKT inte bör lyftas ut som en separat del för att det ska ingå naturligt i lärprocessen. Men jag vill mena att det är mycket viktigt att vi kan berätta vad de här möjligheterna […]

Läs mer