Peter Lippman kategori

Evidensbaserad involverad design i samverkan

När du kliver in i ett rum, vad är det första du reagerar på? Hur påverkar den fysiska miljön dig? Vi vet att rummens design påverkar oss på olika sätt och inom många branscher läggs stor möda på hur rum inreds. Men hur mycket tid och engagemang läggs på detta i branschen skolan? Och när […]

Läs mer

Ett klassrum för alla

Samarbete mellan skolor är lika viktigt som samarbetet mellan kollegor. En huvudsaklig uppgift för varje huvudman borde vara att möjliggöra goda samarbetsytor och samarbetsformer mellan samtliga skolor i kommunen. Och eftersom vi strävar efter en likvärdig skola borde det vara varje huvudmans uppdrag – kommunala skolor som icke kommunala skolor. Steget därefter är att se […]

Läs mer