Uncategorized kategori

2:1 The owner, the participant and the spectator: positions and positioning in peer activity around the computer in pre-schoo

Artikel 2: The owner, the participant and the spectator: positions and positioning in peer activity around the computer in pre-schoo av Agneta Ljung-Djaärf Artikelkommentar 1 Jag minns min egen barndom. Hur man satt förväntansfullt med myror i hela kroppen och väntade på sin tur. Det var som att en hel änglakör sjöng för mig när […]

Läs mer

1:2 Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project

Artikel 1, ”Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project av Ulf Fredriksson, Gunilla Jedeskog & Tjeerd Plomp. Artikelkommentar 2 Intensiv användning av IKT i skolor visar sig göra skillnad på studenternas lärprocess. Det finns ingen hård fakta som visar att eleverna lär sig ”bättre” men artikelförfattarna konstaterar att vad […]

Läs mer

1:1 Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project

Artikel 1, ”Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project av Ulf Fredriksson, Gunilla Jedeskog & Tjeerd Plomp. Artikelkommentar 1 Artikelförfattarna konstaterar att två faktorer visar sig vara viktiga för att implementeringen av ICT i skolor ska stöttas: 1. Support/stöttning från krafter utanför skolan och 2. rektorns roll. Att dessa […]

Läs mer

Det SKA vara kul att gå i skolan

Mitt mål som lärare är att det skall vara kul att gå i skolan. Men för att ha kul krävs också en ansträngning från din sida. För att ha roligt krävs det alltid en ansträngning! Låt oss säga att du skall åka på en fest i kväll. För att ta dig till den här festen […]

Läs mer