Arkiv

Lärande möjligheter med IKT

Det talas om möjligheterna med IKT i undervisningen. Om att IKT inte bara är ”verktyg”, att IKT är pedagogik och att IKT inte bör lyftas ut som en separat del för att det ska ingå naturligt i lärprocessen. Men jag vill mena att det är mycket viktigt att vi kan berätta vad de här möjligheterna […]

Läs mer

#Thebig5

Hamnar både här och där när man twittrar. I dag hamnade jag i ”The Big Five”-snåret igen. Jag har varit där tidigare:här. Någon som också är där och trampar är Öpedagogen. Hon både bloggar, twittrar (#thebig5) och Facebookar (The Big 5) om det. Jag gjorde en ansats på att försöka omformulera The Big Five till […]

Läs mer

5 viktiga förhandlingspunkter i avtalsrörelsen

Hur hjälper du till med att lyfta frågan om lärarnas löner?</blockquote> Det frågar Lärarförbundet mig på Facebook idag. Jag bloggar! Men jag vill lyfta mycket mer än lönerna i den här avtalsrörelsen! 5 mycket viktiga förhandlingspunkter i avtalsrörelsen 1. Lönerna. Vi måste få jämbördiga löner med andra yrken som kräver samma utbildningsnivå! Vi måste också […]

Läs mer

Att rätta eller inte rätta är inte den bästa frågan

Chokerande många gånger under det senaste året har jag fått denna fråga: – För vems skull rättar du? när jag sagt att man aldrig hinner rätta elevernas böcker. För mig har det varit så självklart att det är en del i yrket, att rätta elevernas böcker. Dels för att jag skall få koll på vad […]

Läs mer